Sql Parayı Rakamı Yazıya Dönüştürme

Faturalarda yazıyla para birimini gösteririz. Sql yazıyla ile rakamı yazıya dönüştürmek için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz. Gelen 2 parametresi vardır;

  • rakam değeri (84305,5)
  • para birimi (TRY,USD, vs)

para birimine göre seksendortbinüçyüzbeş.TL.beş.Kr. sonucunu bize verecektir.

create or alter function dbo.RakamiYaziyaDonustur2(@num AS numeric(18,2), @CurrencyCode as varchar(10))
-- 2022-10-18
returns varchar(255)
AS
BEGIN
declare @kurus varchar(10)
set @kurus=CASE WHEN @CurrencyCode = 'TRY' THEN '.Kr.'
WHEN @CurrencyCode = 'USD' THEN '.Cents.'
WHEN @CurrencyCode = 'EUR' THEN '.Cents.'
WHEN @CurrencyCode = 'GBP' THEN '.Cents.'
ELSE @CurrencyCode END
set @CurrencyCode=CASE WHEN @CurrencyCode = 'TRY' THEN '.TL.'
WHEN @CurrencyCode = 'USD' THEN '.USD.'
WHEN @CurrencyCode = 'EUR' THEN '.EUR.'
WHEN @CurrencyCode = 'GBP' THEN '.GBP.'
ELSE @CurrencyCode END
declare @isMoney bit
set @isMoney = 1
DECLARE @Split tinyint
DECLARE @iSplit tinyint
DECLARE @sNum varchar(20)
DECLARE @NumSet varchar(3)
DECLARE @Char char(1)
DECLARE @NumText varchar(255)
DECLARE @SetText varchar(100)
DECLARE @HunText varchar(100)
DECLARE @CharText varchar(50)
DECLARE @Match bit
DECLARE @Point tinyint
DECLARE @Cents varchar(2)
DECLARE @CentText varchar(100)
DECLARE @NumStrings TABLE (Num int, NumStr varchar(20))
--devamı resmin içinde

fonksiyonu Serkan Dönmez yazısından alıp kullanım amacımıza göre düzenledim.

Şunlarıda incelemek isteyebilirsin mi?

1 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir