Sql Cursor Nedir, Cursor Nasıl Kullanılır?

Bildiğimiz üzere Cursor işaretçi yada imleç anlamını taşımaktadır ve o anki konumunu işaret eder. Sql Cursor de veri tabanı dünyasında benzer şekilde o anki kayıtı temsil eden bir tanım olarak nitelendirebiliriz.

Sql de Döngüler

Programlama dillerinin en temel özelliklerinden birisi de döngülerdir, belirli işleri tekrar ederek yapmamız için gerekli olan yegane teknolojidir, Genellikle For, While veya Do gibi farklı şekillerde tanımlanabilirler. Sql de temelinde bir programlama dilidir ve zaman zaman döngülere ihtiyaç duyar. Sql Cursor bu döngü için kullanacağımız komuttur.

Sql Cursor Öğrenek

Aşağıdaki Sql Cursor örneğinde yapılmak istenen şey :
OITM tablosu içerisinde her satır da tek tek dönerken DocEntry isimli sütunun değerini alıyor, tabi sadece çit ise alabiliyor. İstersek her satır için güncelleme silme vb db işlemleri yaptırabiliriz,

declare @DocEntry int


declare CRS_basla cursor for 
select DocEntry from OITM

open  CRS_basla

	fetch next from CRS_basla into @DocEntry

	while @@FETCH_STATUS=0
	begin
		if (@DocEntry%2=0)
			select @DocEntry

		fetch next from CRS_basla into @DocEntry
	end

close CRS_basla

DEALLOCATE CRS_basla

Sonuç lar için ise görüldüğü gibi her satır için ayrı ayrı çalıştığı belli olmaktadır.

Sql Cursor Result

Sql hakkındaki diğer yazılarıma buradan ulaşabilirsiniz.
Wikipedia da sql cursor hakkında biraz daha detay için buradan ulaşabilirsiniz.

Şunlarıda incelemek isteyebilirsin mi?

1 Yorum

  1. hello there. What can i do for you hehes thanks

    i registered 2 weeks ago but i cant find where can i search any words.

    thanks for help 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir