Ado.Net ile Sap Hana Veritabanı bağlantısı yapalım

Hedefimiz Sap dışındaki bir uygulama ile (web, windows form, web servis, vb.) Sap Hana veritabanına bağlamak ve ihtiyacımız olan sorguları çalıştırmak(“select * from ORDR where CardCode=’OZR123′”), aracımız Microsoft un tarihi teknolojilerinden ado.net.

Öncelikli olarak aşağıdaki yolda Sap Hana Client kurulumu ile gelen dll i projemize eklemeyi unutmuyoruz.

“C:\Program Files\sap\hdbclient\ado.net\v4.5” bu yoldaki Sap.Data.Hana.v4.5.dll i projeye ref alınmalıdır.

Projemizde dll referansı aldıktan sonra gelelim bağlantımızı kurmaya

               Sap.Data.Hana.HanaConnection conn_ = new Sap.Data.Hana.HanaConnection(“Server=” + serverName + “;UserName=” + userName + “;Password=” + password + “”);

                conn_.Open(); //üstteki satırlarımızda herşey açık Sap Hana’nın kapılarına dayanıp köprüleri indiriyoruz.

            string sqlClause = “select \”ISOCurrCod\”, \”CurrCode\” from \”OCRN\” “;

            Sap.Data.Hana.HanaCommand cmd = new Sap.Data.Hana.HanaCommand(“SET SCHEMA ” + “DB_sbodemotr “, conn_);

            cmd.ExecuteNonQuery();

            cmd.CommandText = sqlClause;

            var values = cmd.ExecuteReader();

            while (values.Read()) //sorgu sonucu aldığımız satırlar içerisinde döne döne gidiyoruz.

            {

                var rate = new Currency();

                try

                {

                    string iso = values.GetString(0);

                    string currCode = values.GetString(1);

                }

                catch

                {

                }

            }

            cmd.Dispose(); //kapıyom kapa

Şunlarıda incelemek isteyebilirsin mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir