Veri tabanı nedir?

İngilizce karşılığı database olan Veri tabanı; Birbirleriyle ilişkili olan verilerin birlikte tutulduğu yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir ve anlamlandırılabilir kullanım amacına uygun olarak sistemli bir şekilde toplanmış düzenli bilgiler topluluğudur. Veri tabanı içerisinde veriler tutulmaktadır peki ya veri nedir?
Veri; İngilizce karşılı datum’dur. Dağınık bilgi kümesidir. Veri anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur.

Veri tabanı’nın faydaları nelerdir?
1- Veritabanı kullanmak veri tekrarlarını ortadan kaldırır veya en aza indirir. Buda bize vakitten kazanç sağlar.
2- Bellek alanı israfını önler.
3- Veri bütünlüğü sağlamamıza yardımcı olur. Verilerimizi bir düzen içinde tutmazı sağlar.

Veri tabanı’nın riskli yönleri nelerdir?
1- Kurulum ve bakımı ücretli sistemler kullanıldığında normal dosya sisteminden pahalı olabilir.
2- Sistem içinde bazı bileşenler iyi hazırlanmazsa sistem bir bütün olarak başarısızlığa uğrayabilir.

Veri Tabanı Örnekleri
?1- Üniversite – Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
2- Hastane – Hasta, doktor, tedavi, araç-gereç, mali bilgiler
3- ?Ticari bir şirket – Müsteri, Ürün, Satış, Ödeme, Teslimat bilgileri
4- Banka – Müşteri, mevduat, kredi kartı, kredi bilgileri

Veri tabanı uygulama türleri nelerdir?
Veritabanı uygulamaları iki temel türe ayrılabilir. Bunlar:
1- Düz dosya veri tabanı: Bu tür programlarda tüm veri tabanı tek bir tabloya sığdırılmalıdır. Bu birkaç kayıtta ortak olan herhangi bir bilginin her kayıtta tekrarlanacağı anlamına gelir. Word,excel bu tür programlara örnektir.
2- İlişkisel veritabanı: Bu tür veritabanında birçok tablo kullanılır ve tablolar arasında ilişkiler oluşturulur. Bir ilişki,bir tabloya,başka bir tablodaki kaydı bağlamamızı sağlar.Bu şekilde veriler daha az yer kaplar ve işlemlerimizi kolaylaştırır.

İlişkisel veri tabanı nedir?
İlişkisel veri tabanı 1970’li yıllarda IBM laboratuvarlarında geliştirilmeye başlanmıştır. İlişkisel veri tabanının en önemli özelliği tablolardan oluşmuş olmasıdır. İlişkisel veri tabanının daha da önemli olan özelliği tabloların birbiriyle ilişkilendirilmiş olmasıdır. Böylece, ilişkisel veri tabanları sayesinde çok fazla veriyi az bir alanda ve daha fazla kontrol edilebilir olarak saklamamızı sağlar. Bu özelliğinin yanında birden fazla kullanıcıya hitap etmektedir. Bu kullanıcıların her birinin belli hakları vardır. Bu haklar artırılabilir veya azaltılabilir. Örneğin, belirli verilere bazı kullanıcılar erişirken bazı kullanıcılar erişemeyebilir. Bu haklar, veri tabanı yöneticisi tarafından belirlenir. Programcı tarafından yazılan program arayüzleri sayesinde veri tabanı yönetim sistemleri kullanılır.

İlişkisel veri tabanı sistemleri nelerdir?
1- MySQL
2- MsSQL
3- PostgreSQL
4- Oracle
5- Sybase
6- Berkeley
7- Firebird
8- Ms access

Veri tabanı dilleri nelerdir?
1- Sql
2- Pl/Sql
3- Oql

Veri tabanı bileşenleri nelerdir?
1- Tablolar
2- Sorgular
3- Formlar

Veri tabanı yöneticiliği nedir?
Günümüzde veri tabanı sistemleri bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Veri tabanı fiziksel olarak bilgileri tutarken mantıksal bir sisteme de sahiptir. Veritabanı sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu, tasarımı, sorgulaması, güvenliği ve denetiminin karmaşık bir hal alması veri tabanı yöneticiliği kavramının oluşmasına neden olmuştur.

Bir veri tabanı yöneticisinin görevleri nelerdir?
1- Veritabanı yazılımının kurulması ve güncellemeler.
2- Veritabanı oluşturulması.
3- Veritabanı başlatma/durdurma.
4- Kullanıcıları ekleme ve yetkilendirme.
5- Veritabanı yedekleme ve yedekten geri dönme.
6- Veritabanı performans ayarları.

Kaynak: http://veritabani.nedir.com/#ixzz42XPiHKTI

Şunlarıda incelemek isteyebilirsin mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir